Strādājam attālināti!

Vecā Polockas ceļa stāsti un vēl...

Ropažu novada dārgumi - atdzimstošā Lantes muiža, Lielie Kangari, Ropažu viduslaiku pilsdrupas un baznīca. Anšlava Eglīša ekspozīcija Inciemā un Krimuldas muižas šarms

Varenās Latgales pilis un muižas - grāfu Borhu stāsti sveču gaismā Varakļānu pilī, Marinzejas muiža, Krustpils pils atjaunotie interjeri. Ciemos pie keramiķes "Zaļbirzēs"

Vidzemes pilis - Alūksnes Jaunās pils restaurētie mūzikas saloni un Helēnas dziedājums, gaismas un skaņas piedzīvojums Alūksnes viduslaiku pilī. Litenes muižas baltais nams un vienmēr romantiskā Stāmerienas pils!

Vīri ar odziņu!

No drupām līdz muižai. Muižu atdzimšanas stāsti kopā ar Inu Jurģi

Dzejnieces Elīzas fon der Rekes dzīves pieturas. Kopā ar Signi Lūsiņu

Ventai pa pēdām! Dabas taka Skrundā, neparastā Lēnu baznīca, "Vella dzirnavas" un skats no Lagzdienas pilskalna, reiz varenā Piltene un Ventas ieteka jūrā

Pretī pavasarim! Pārgājiens "Zudusī Īles sanatorija un Spārnu pilskalns"

Lielā Alūksnes novada akmeņu tūre! Pa ceļiem un taciņām līdz pašai Krievijas pierobežai

Iedzer, brāli! Mazāk sāpes jūti, Jaunu dzīvi alus bur. [E.Veidenbaums]

Dižgaru ceļš Ziemeļvidzemē - Elīnas Zālītes, Ojāra Vācieša, Jāzepa Vītola un Kornēlijas Apškrūmas radošuma un iedvesmas vietas

Pa Jūrtaku līdz Latvijas Nidai! Papes Fišereja, bāka un senais Ķoņu ciems. Un tad kājām līdz Lietuvas robežai!

Kur Andrejs zemi mērīja un pirmo dzeju rakstīja. Stāstiem un leģendām apvīts ceļojums pa romantiķa Andreja Pumpura dzīves un darba vietām kopā ar Signi LūsiņuEkskursijas/Semināri

Braucam Imanta Ziedoņa Leišmalīti lūkoties!


Sākums: 14.05.2022 7:45
Beigas: 14.05.2022 ~22:00
Dienu skaits: 1

 

 

 

 

 

 

Ekskursijas programmā:

Plkst. 7:45 izbraukšana no Rīgas, Zinātņu akadēmijas

 

 

 

Svitene. Svitenes muiža. Svitenes muižas pils celta 19.gs. sākumā, viena no skaistākajām klasicisma pilīm Zemgalē, kuras parādes telpās daļēji saglabājusies greznā interjera dekoratīvā apdare. Līdzās pilij abās pusēs Svitenes upītei plešas muižas parks. Parka malā atrodas neogotiska muižas īpašnieku fon Elmptu dzimtas kapliča.

(Ekskursija vietējā gida vadībā - 2022.gada maksa tiks precizēta)

 

Kafijas pauze Elejā

 

 

 

Mežmuižas pils un baznīca. Augstkalnes centrā, Svētes dzirnavezera krastā atrodami ievērojami valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi, kas veido vienotu ansambli. Mežmuižas pils celta neogotikas stilā, pilnībā pabeigta tikai 1912. gadā. Pils, atrazdamās ezera lēzenajā krastā, no vienas puses iežogota ar veco parku, no otras ar Ketlera laikā celto baznīcu un vecās kapsētas lielajiem kokiem. Rakstnieks Roberts Sēlis celtni raksturojis kā “vienkāršā vācu renesanses stilā” celtu ēku, piebilstot, ka tā “izstaro savādu, romantiska noguruma nokrāsu”. Mežmuižā vasaras pavadījis rakstnieks Rainis, ciemojoties pie fotogrāfa Viļa Rīdzenieka, parkā uzstādīts piemiņas akmens Rainim.  Muižas parks ar 46 koku sugām, kura platība ir 12 ha, ir neatņemama pils sastāvdaļa. Skaistajā dzirnavu ezerā ik gadus ligzdo gulbji. 

Muižas apskate no ārpuses

 

Bukaiši. 

Pēc šeit dzimušā un jaunību pavadījušā rakstnieka Roberta Sēļa grāmatām, šī puse, izrādās ir bijusi stipri revolucionāra. Roberts vēl tikai skolnieks, bet skolnieku vidū arī jau jūtams, ka nāk kas interesants. Puikas saklausījušies, ka Liepājā, Rīgā un Jelgavā uzradušies jaunstrāvnieki. Tie saukājot mācītājus par krāpniekiem, neticot ne Dievam, ne velnam. Ne valdības, ne ķeizara nevajagot....” [ Imants Ziedonis. Rimants Ziedonis “Leišmalīte”]

 

Ukri. 

 

Pusdienas Aucē

 

 

 

Vadakste. Vadakstes muižas pils. Vadakstes muižas kompleksā ietilpst  jaunā kungu māja (pils), kurā šobrīd atrodas Vadakstes vēstures krātuve un muižas parks 3,8 ha platība. Teritorija izkārtota gar Latvijas, Lietuvas robežu un abas valstis šķir robežupe Vadakste. Parka teritorijā atrodas Ceriņu dārzs ar 60 ceriņu stādiem un 37 šķirnēm.  Ekskursija pilī un parkā vietējā gida vadībā.

(Ekskursija par ziedojumu ~ 2 EUR)

 

 

 

Reņģe. Reņģes muižas pils. Reņģes muižas apbūve izveidojusies Vadakstes upes krastā. Pagalma vienā pusē pie upes bijusi kungu māja un tai pretī – saimniecības ēkas un kalpu māja, veidojot slēgtu pagalmu. Ēkām blakus 1882. gadā uzcelts muižas ūdenstornis. Pašreizējā muižas pils celta 1881. – 1882. gadā baroniem fon Nolkeniem. Arhitektoniski tā veidota franču baroka stilā ar neorenesanses stilam raksturīgiem dekoratīviem motīviem. Šobrīd daļēji saglabājusies pils interjera dekoratīvā apdare, kā arī vairākas krāsnis un kamīni. Ceļu uz pili akcentē skaista liepu aleja, bet pie pils, Vadakstes upes krastā, plešas 19. gs. beigās ierīkotais 42,5 ha liels muižas parks ar 35 svešzemju koku un krūmu stādījumiem.  Ekskursija pilī un parkā vietējā gida vadībā. 

(Ekskursija par ziedojumu ~ 2 EUR)

 

 

Rubas baznīcas drupas. Sākotnēji baznīca, par kuru pirmās ziņas ir no 17. gs., bijusi koka koka ēka, taču tā nodegusi un vietā uzcelta pašreizējā mūra ēka. Rubas baznīcas ēka kopš 1960. gadiem ilgstoši bijusi pamesta un neizmantota. Šobrīd drupas un to apkārtne ir daļēji sakopta, pie baznīcas vārtiem izvietota informācija par baznīcas ēku un tās likteni.

 

Ezere. Ezeres muižas apbūve un baronu Nolkenu dzimtas kapliča, savukārt plašajā muižas parkā apmeklētājus gaida skaisti sakoptas pastaigu vietas, apskatāmi svešzemju sugu koki un krūmi, kā arī dižakmens “Vadakstes valdnieks”, ko muižas ļaudis šurp atvēluši no Vadakstes krasta.  

 

Ezeres ūdensdzirnavas, kas celtas 20. gadsimta sākumā, kā arī interesantās dzirnavu dīķa slūžas, kas ekspluatācijā tika nodotas 1982. gadā un atgādina kļavas lapas formu.

 

 

 

Ezeres pagastā atrodas arī Grieze – vieta, kur Latvijas robežu šķērso Kurzemes lielāka upe Venta. Šeit atrodas Griezes baznīcas drupas, kas, pateicoties vietējā mācītāja un draudzes iniciatīvai un darbam, lēnām atgūst savu sākotnējo veidolu.

 

Atgriešanās Rīgā ap 22:00.

 

Ekskursijas cena: EUR 35

Cenā iekļauts: vieta autobusā, pavadošais gids

Cenā nav iekļauts: ieejas maksas apskates objektos, ēšanas maksas, ziedojumi u.c.

 

Maršrutu sagatavojusi un vada gide Signe Lūsiņa

Pievienotie attēli